Ove arbetar som Financial Manager och driver, tillsammans med sitt team, verksamhetens ekonomiavdelning. Han har lång erfarenhet av branschen och har varit med hos AddPro under flera års tid. Förutom hans långa ekonomiska bakgrund ligger hans styrka i sin analytiska förmåga, sin målmedvetenhet och noggrannhet. För Ove är AddPro en arbetsplats som är under ständig utveckling. Digitaliseringen och teknikutvecklingen gör att vi alltid måste anpassa oss och vara flexibla och nytänkande i vårt arbetssätt. Det är alltid något nytt som händer i organisationen och det finns ett ständigt driv att utvecklas och bli bättre. För Ove är "The AddPro Way" ett förhållningssätt eller en gemensam attityd som alla förhåller sig till - både i stora och små beslut. Våra gemensamma värderingar genomsyrar hela organisationen och finns med i alla våra vardagliga beslut. Vårt sätt att arbeta har blivit en kultur som växt fram och skapats i gemenskap med medarbetare, ledning och kunder. 

 Fun Facts: 

  • Har en förkärlek till Spanien och spenderar mycket av sin lediga tid där 
  • Idrottsnörd
  • Spelar golf 
  • Tycker om att resa 

0736257921

Teamtailor

Employer branding från Teamtailor